Dam sa a te gen fistil. Sa te ba l anvi touye tèt li. – HB News


Se yon konplikasyon ki parèt pi souvan nan ka medam ki ap akouche yo, kote yon dechiri nan nivo pawa perine yo fè ògan vajen, vesi, ak rektòm vin fè yon sèl, tandis yo chak separe, e gen fonksyon pa yo.

Dapre EMMUS VI se sèlman 0,6 % fanm 15 pou rive 49 lane ki di yo te soufri maladi Fisture Obstétricale lan, 23 % nan fanm ki nan menm tranch laj sa a, di yo tande pale de Fistule lan, tandis sèlman 3 % fè konen yo te rekonèt yon fanm ki te soufri pwoblèm sa a.

 

Ayibopost

La rédaction de AyibopostRelated Articles

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *