Gaz Pwopàn pa yon jwèt – HB News


Yon move itilizasyon gaz pwopàn ka genyen konsekans ki grav. Kay ka pran dife, moun ka boule, e menm rive mouri. Nan videyo sa a, w ap jwenn esplikasyon sou ki prekosyon pou w pran lè w ap sevi ak yon bonbòn pwopàn

 

Ayibopost

La rédaction de AyibopostRelated Articles

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *