Naomi eseye touye tèt li plizyè fwa. L ap di poukisa depresyon pa yon jwèt. – HB News


Naomi Jean Mary eseye touye tèt li plizyè fwa. Li se sikològ. L ap eksplike nan videyo opinyon sa a poukisa li enpòtan pou n pran depresyon oserye. Si ou pa santi w anfòm mantalman, tanpri rele gratis nan 2919-9000. Gen spesyalis k ap ka ede w

Atansyon ! Genyen pawòl nan videyo sa ki ka choke kèk moun.

Ayibopost

La rédaction de AyibopostRelated Articles

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *