Yo sove nan tranbleman an. Yo toujou pa konprann kijan. – HB News


“Mwen louvri bra m, mwen di : volonte Bondye dwe fèt”… Anpil moun ki sove nan tranbleman an toujou pa konprann pa ki mirak yo gen lavi. Temwanyaj yo pèmèt nou konprann evenman an se pa sèlman tè k ap tranble. Se dram nan mitan lafanmi. Se rèv ki ale nan pousyè. Se anpil lane fè bak pou tout rejyon sid la.Related Articles

Responses

Your email address will not be published. Required fields are marked *